Blog

Arbeidsvreugde eenvoudig vaststellen

27 mei 2013

Geschreven door Max van Liemt van Instituut HR Bedrijfskunde

Volgens Marcus Buckingham en Curt Coffman (onderzoekers bij Gallup) bestaan excellente ondernemingen bij de gratie van excellente managers. Oftewel, medewerkers vertrekken bij organisaties vanwege de relatie met hun manager. In het boek ‘Weg met alle regels’

(oorspronkelijke titel First, Break All the Rules) wordt hun grootschalige studie beschreven tussen de arbeidsbeleving van medewerkers en de prestaties van organisaties. Met onderstaande 12 vragen kan de arbeidsvreugde vrij eenvoudig worden vastgesteld.

 

1. Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht?

2. Beschik ik over de faciliteiten die ik nodig heb om mijn werk optimaal te kunnen uitvoeren?

3. Ben ik iedere dag in de gelegenheid het werk te doen waarin ik het beste ben?

4. Heb ik in de afgelopen week de erkenning of lof gekregen voor het goede werk dat ik heb gedaan?

5. Wekt mijn leidinggevende de indruk dat ik persoonlijk belangrijk wordt gevonden?

6. Is er op mijn werk iemand die mij aanmoedigt om me verder te ontwikkelen?

7. Heb ik op mijn werk het gevoel dat mijn mening ertoe doet?

8. Geeft het doel of de missie van de onderneming mij het gevoel dat mijn werk van belang is?

9. Is er mijn collega’s veel aan gelegen om kwalitatief goed werk te doen?

10. Heb ik op mijn werk een beste vriend?

11. Heb ik de afgelopen zes maanden met iemand gepraat over de vooruitgang die ik heb geboekt?

12. Heb ik op mijn werk voldoende kansen om te leren en te groeien?

 

Meer informatie over Instituut HR Bedrijfskunde? Klik hier

Let op: inschrijving voor een van de training van Instituut HR Bedrijfskunde via Bloem W&S levert je een extra coach-sessie op!

Delen: